Skip to content

ALBERT RINIA Schooljongens afdeling zondag 2 juni

Onder mooie omstandigheden los met 23 parturen op de lijst.

In de 1ste omloop een spannende partij tussen Bitgummole en Dronryp. Met alles aan de hang wint Bitgummole de partij.

Wat wederom opviel de vele afmeldingen van kaatsers die niet meedoen aan de opstap. Hele parturen die hun ook afmelden.

In de 2de omloop geen echte spannende partijen. Ook het thuispartuur van KV Makkum redt het niet deze omloop.

In  de 3 de omloop kaatst Tzum tegen Achlum een gelijk opgaande strijd. Maar na 3-3 nam Achlum de voorsprong en gaf deze niet meer uit handen.

Hûns- Leons tegen Beetgum waar Hûns het heft eerst in handen had. Beetgum knokte zich terug naar 3-3. Maar Beetgum pakte als eerst de 4 borden maar het werd weer 4-4. Hûns pakte als eerste de 5 borden. Maar ook Beetgum knokte zich terug na5-5. Hûns nam een 6/0 voorsprong in het beslissende eerst maar alles kwam aan de telegraaf. Na een vliegende opslagbal sloeg Hûns de kleine kaats voorbij. En dus op naar de halve finale.

Bolsward tegen Sneek hier bleek Sneek te sterk en zo een plekje in de finale voor Sneek.

De halve finale tussen Achlum en Hûns. Hûns nam de leiding in de partij en kwam met 5-1 voor. Maar Achlum gaf niet op en knokte zich terug in de partij. Maar bij 5-4 6/6 won Hûns de partij en nemen zij het op tegen Sneek in de finale. Het partuur van Sneek namen een 4-0 voorsprong. Hûns vocht voor ieder punt maar Sneek was te sterk. Sneek nam een voorsprong van 5 schone eersten. Met 5-0 6/0 de kransen voor Sneek

UITSLAG AFDELING

1ste prijs Sneek

Frans Oosterbaan en Ruurd Oosterbaan.

2de prijs Hûns-Leons

Sigert Bouma, Hilwert Kuiper en Melle Talsma

3de prijs Achlum

Jelke de Jong, Harmen Faber en Melle Talsma

 

Bij de opstap  12 parturen op de lijst.

In de 2de omloop Jesse, Mark en Sven tegen Ale, Dion en Jitse Jan. Laatstgenoemden wonnen  deze partij vrij eenvoudig met 5-0 6/6.

Ruben, Jan Willem en Rudmer tegen Alex, Harmen en Jan-Bauke een spannende pot. Met 5-5 6/2 de laatste slag en de winst voor Ruben c.s.

Rimar, Niek en Lasse tegen Jort, Stijn en Pieter namen Rimar en maten een snelle voorsprong. Jort en maten knokten zich terug naar 5-4 maar moesten toen toch buigen voor Rimar c.s.

De halve finale tussen Ale, Dion en Jitse-Jan tegen Ruben, Jan Willem en Rudmer. Het partuur van Ale pakten als eersten de 5 eersten. En gaven dit niet uit handen en wonnen de partij met 5-2 6/2.

De finale tussen Rimar, Niek en Lasse tegen Ale, Dion en Jitse Jan. Het partuur van Ale en maten was oppermachtig en namen al snel een voorsprong in de partij. Maar zoals wel vaker bij kaatsen het andere partuur begon te kaatsen en knokten zich weer terug in de partij. Met 5- 4 6/6 de kransen voor Ale, Dion en Jitse Jan.

UITSLAG D.E.L.

1ste prijs

Ale Reitsma Baerd

Dion Stegeman Leeuwarden

Jitse Jan Kroondijk Witmarsum

2de prijs

Rimar Kaper St. Annaparochie

Niek Dijkstra Anjum

Lasse Boomsma Minnertsga

 

3de prijs

Ruben Monsma Weidum

Jan Willem Koopal Witmarsum

Rudmer Koopmans Arum

 

De scheidsrechters Harry van der Weerdt en Leo Nauta zorgden dat alles in goede banen werd geleid deze dag.

De partij werd gesponsord door Rinia & van Uffelen en RoVaTech.

Kransen werden aangeboden door Rinagro en PdV Koeltechniek.

 

 

 

 

 

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top