Skip to content

Hoofdbestuur

 • Voorzitters: Siepie Attema en Geert Wijma
 • Secretaris: Christina van der Weerdt
 • Penningmeester: Mieke Tilburgs
 • Wedstrijdleider: Jacob (P) v/d Weerdt
 • Algemeen lid: Koert Jansen
 • Algemeen lid: Jeltsje Meintema

Jeugdcommissie

 • Kees Tjeerdema
 • Fonny Smink
 • Rudy Bruinsma
 • Anja Oostenveld
 • Marcel Groen
 • Pietie Terpstra
 • Mirjam Oostenveld

Damescommissie

 • Willemijn Jansen
 • Evelien Schakel
 • Loes Attema

Kantinecommissie

 • Margriet van der Weerdt
 • Sylvia Attema

Tentcommissie

 • Jacob v.d. Weerdt
 • Sando v.d. Meer
 • Warren v.d. Veen
 • Koert Jansen
 • Jelle Smit
 • Romine Jansen
 • Ria Adema

Veldlegcommissie

 • Jacob v.d. Weerdt
 • Hayo Attema
 • Sible Lootsma
 • Sjirk Rolsma
 • Sietse Genee
 • Johan v. Dijk
 • Tonny Verweij
 • Yde Klaas Dijkstra
 • Gerrit Terpstra
 • Leo Nauta
 • Germ v.d. Meer
 • Michiel Scheepvaart
Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top