Skip to content

In de jaren 80 van de 18e eeuw werden er in verschillende dorpen kaatsverenigingen opgericht. Die van Bolsward was de eerste (1885). Later volgden Witmarsum (1886), St. Jacobie-Parochie (1889), Ried (1890) en Holwerd (1890). In maart 1892 namen enkele Makkumer kaatsliefhebbers het initiatief om ook in Makkum een kaatsvereniging op te richten.
Deze initiatief nemers waren: Pieter J. Tichelaar, Anthoon J. Schoelier, Rinke D. Reitsma, Symen D. Reitsma, Sybolt Idses de Boer, Jetze Kuipers Azn., Jasper T. van der Linde en A.D. de Jong.

De kaatsvereniging Makkum werd op 25 maart 1892 officieel een feit en de jaarlijkse Makkumer Merke partij werd in juni 1892 meteen door de nieuwe kaatsvereniging georganiseerd.

In 1893 maakte het bestuur een begin met het uitbreiden van haar activiteiten. Tijdens de Merke werd er voor het eerst een ledenpartij gehouden, naast de geadverteerde partij met vrije deelname. De koning van deze partij zou die dag een prachtige Zilveren Koningsbal ontvangen. Deze Zilveren bal is gemaakt door de Makkumer zilversmid S.J. Boshoorn en werd door de oprichters beschikbaar gesteld. Tot op de dag van vandaag wordt deze Zilveren bal tijdens de Merke uitgereikt aan diegene die de oudste klasse heeft gewonnen en tot koning van deze partij wordt uitgeroepen. Na de rondrit door het centrum van Makkum wordt deze bal weer aan de voorzitter overhandigd om hem vervolgens goed op te kunnen bergen.

Ereleden

 • Warren v.d. Veen

 • Albert H. Sieswerda

 • Anthoon Schoelier †

 • Douwe Bijlsma †

 • Sybolt de Boer †

 • Melis Bergsma †

 • Gerrit Kingma †

 • Albert Rinia †

 • Douwe Blanksma †

 • Dominicus Bergsma †

Lid van verdienste

 • Wiebren v.d. Weerdt

 • Greetje Twijnstra

 • Elly Otten – de Vries †

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top