Skip to content

Op deze pagina vindt u het de indeling van de keurmeesters voor de KNKB wedstrijden.
Indien u niet kunt vragen wij u zelf een vervanger regelen!

Hendrik Bouwhuis
Sjirk Rolsma
Henk Hellinga
Age Poog
Sietse H. Genee
Jan H. Koornstra
Jan Hiemstra
Jaap Reitsma
Andries Smink
Simon J. de Witte
Durk Dijkstra

Romine Jansen
Indy Tuinier
Kim Mollinga
Gerde Lycklema A Nijholt
Lieke van Loon
Janny van Loon
Loes Attema
Anouk Smink
Larissa Smink
Hendrik Kuiper
Alberdine Groen
Femke Dijkstra

Harry vd Weerdt
Andrea vd Velde
Reimo Elgersma
Leo vd Bles
Lars Mollinga
Niels Roorda
Sylvia vd Meulen
Sjef vd Draai
Ingmar Wijma
Lennard Adema
Siebren Hoekstra
Sjouke Politiek
Christiaan Schilstra
Alwin vd Weerdt
Luke Lindeman
Lars Wijma
Simon de Jong
Tjitte Folkertsma
Eelke Reinsma
Chantal de Witte
Amber Nauta

Uilke Tuinier
Wim Roorda
Sander Jansen
Pieter Genee
Sietse Lenters
Broer Sjoerd de Boer
Wido van Dijk
Syger Homan
Monique Nauta
Henk Bonthuis
Ype Smink
Auke de Jong
Lisa Bloemsma
Jakke vd Kamp
Geertina Nota
Gerard Roorda
Sjoerd Gielstra
Michiel Bootsma
Simen Bootsma
Rinke Reitsma
Jouke Vlasbloem
Bouke Hiemstra
Hyltje Bosma
Timen van Dijk
Feike Melchers
Sander vd Wal
Menno Rolsma
Simon Adema
Alberdine Groen

Cor Dokter
Jacob vd Weerdt
Xander Nauta
Ype vd Logt
Aise Gielstra
Jorn Adema
Jetse Genee
Theo Bootsma
Pim Bergsma
Thom Stellingwerf
Emiel Wijma
Klaas Bosma
Jelle Attema
Clive vd Weerdt
Geert Melchers
Tom Algera
Hessel Sieswerda
Luuk Zwaagstra
Dytmar Postma
Jesse Roorda
Lars Onrust
Harm-Jan Cuperus

Berrie Aalders
Rina Nota
Jan Steigenga
Sanne Idsinga
Gerda Sieperda
Jacob Bosma
Jurjen Nagel
Feike Dijkstra
Jelle Koornstra (Sneek)
Ruurd Tilstra
Riki Koops
Ilse Zwaagstra
Boukje Bosma
Lobke Vlasbloem
Nienke Tjeerdema

Tonny Verweij
Rinze Tichelaar
Johan van Dijk
Willy vd Velde
Cerry vd Logt
Amarins Postma-Altena
Boukje vd Werf
Huite Genee
Evert Bruinsma
Andrea Kroes
Merel de Vries
Anna Bosma
Mirjam Oostenveld-Adema
Rixt vd Blex
Jan W Postma

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top