Skip to content

Trainingen

De trainingen voor de jeugd worden verzorgd door Lennart Adema van Multiskills Friesland www.multiskillsfriesland.nl

Multiskills Friesland verzorgt in opdracht van de kaatsvereniging de trainingen voor alle jeugdleden. Inmiddels heeft Multiskills Friesland meerdere trainers rondlopen die onze jeugdleden van leuke trainingen voorzien. De werkwijze van Multiskills Friesland is gericht op het beter leren kaatsen doordat er ook veel aandacht is voor de totale ontwikkeling als beweger. Dit doen we door het kaatsen te analyseren aan de hand van grondvormen van bewegen en deze op meerdere manieren te trainen. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een goede hand-oog coördinatie. In de praktijk betekent dit dat we deze ontwikkeling van de hand-oog coördinatie op ontzettend veel manieren kunnen stimuleren, ook met oefeningen die niet direct raakvlak hebben met kaatsen. Hierdoor houden we de trainingen leuk, veelzijdig, gevarieerd en worden kinderen altijd uitgedaagd om met plezier te komen kaatsen. Naast de kaatstrainingen moedigt Multiskills Friesland sporters aan meerdere sporten te beoefenen omdat we ervan overtuigd zijn dat ze hierdoor een betere allround atleet worden en daarmee ook een betere kaatser/kaatster. De trainingsavonden voor de jeugd zijn op maandag en woensdagavond.

Indeling jeugdleden

De indeling van de jeugdleden/trainingsgroepen wordt gebaseerd op leeftijdscategorie. Deze groepen worden gemaakt door Multiskills Friesland in overleg met de trainers en JC van KV Makkum.

Competitie

De competitie start op dinsdag 7 mei om 19:00 uur. De competitie wordt verzorgt door Kees Tjeerdema en je kunt je aanmelden via jeugd@kv-makkum.nl.
Indien je je wilt afmelden dan kan dit op maandag voor 18:00 uur bij Kees via 0515-233123.
De inleg bedraagt €10,- per seizoen. Wij verzoeken iedereen dit tijdens de eerste competitie-avond te voldoen.

Wat wordt er van u als ouder verwacht?

· Tellen tijdens een competitie partij en zorgen dat de partij gestructureerd verloopt.

· De stand van de gespeelde partij doorgeven aan de wedstrijdleiding.

· Opruimen van het veld, samen met de kinderen.

Op competitieavonden verwachten we dat de hulpouders om 19.00 aanwezig zijn.

Download hier de hulplijst voor de competitie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top