Skip to content

Wat een mooie dag hadden we afgelopen zaterdag! Er stonden meer dan 50 parturen op de lijst en in plaats van de voorspelde buien hebben we volop genoten van de zon.
Om 19:15 uur werd de laatste slag geslagen. De uitslagen zijn als volgt:

Welpen jongens:

 • 1e prijs winnaarsronde – Lennart Wagenaar en Bouwe Postma
 • 2e prijs winnaarsronde – Redmar Dunnewind en Fin Lips
 • 1e prijs herk.ronde – Noud Oostenveld en Niels van der Veen

Welpen meisjes (poulekaatsen):

 • 1e prijs: Rixt Blanksma en Marit Dijkstra
 • 2e prijs: Marin Grondsma en Emma Tjeerdema

Pupillen jongens (poulekaatsen):

 • 1e prijs: Jitse Jan Kroondijk en Danny Haarsma
 • 2e prijs: Lars Haarsma en Roy Reuvers

Pupillen meisjes:

 • 1e prijs winnaarsronde: Lyset Westra en Lenna Koopmans
 • 2e prijs winnaarsronde: Laura Wagenaar en Sabine Bakker
 • 3e prijs winnaarsronde: Marrit de Witte en Rosalie ten Brink
 • 3e prijs winnaarsronde: Naomi Ykema en Sanne Dijkstra
 • 1e prijs herk.ronde: Ilse Amels en Mare Prinsen
 • 2e prijs herk.ronde: Jildou Palma en Femke Brinksma

Schoolmeisjes:

 • 1e prijs winnaarsronde: Tessa Westra en Floorke de Boer
 • 2e prijs winnaarsronde: Hendrika Stegenga en Janet Adema
 • 1e prijs herk.ronde: Marit Steigenga en Jildou Terpstra

Schooljongens (poulekaatsen):

 • 1e prijs: Klaas Dijkstra en Tiemen Dijkstra
 • 2e prijs: Sem Groen en Imme Klaas Kievit

Jongens/meisjes (poulekaatsen):

 • 1e prijs: Remco Yska en Hedwig Steigenga
 • 2e prijs: Minke Tjalsma en Geertje van der Weide

De prijzen werden aangeboden door: Koornstra Netten, JKM (Jelle Koornstra) en JWT Las- en fitbedrijf (Jacob van der Weerdt)
De kransen werden aangeboden door: S.A. de Vries Ruwvoerhandel

Een mooie start van het kaatsseizoen in Makkum. Bedankt voor jullie deelname!

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top