Skip to content

Albert Rinia KNKB Schooljongens A/B klasse

In de B klasse 20 partuur op de lijst. Na de 1ste omloop 1 blessure dus moest er worden bijgeloot.

In de halve finale winnaarsronde kaatsten Niels en Cas tegen Ryan en Sander. Een mooie spannende strijd maar bij 5-4 6/6 waren het Ryan c.s. die naar de finale gingen. In de finale namen ze het op tegen Marten Jan en Allon ook hier werd spannend gekaatst en met 5-4 6/6 de kransen  voor Ryan en Sander.

In de herkansing de finale tussen Rick en Jurre tegen Jelmar en Ate. Hier waren de sterksten Rick en Jurre deze dag.

UITSLAG

1ste prijs

Ryan Wieggers Dronrijp

Sander Yntema Achlum

2de prijs

Marten Jan Korre Anjum

Allon Elzinga Bolsward

3de prijs

Niels Stoker Witmarsum

Cas Nijman Leeuwarden

1ste prijs herkansing

Rick van der Weerdt Makkum

Jurre Duizendstra Raerd

2de prijs herkansing

Jelmar de Vries Winsum

Ate Westra Jubbega

 

In de A klasse 2 poules van 8 parturen.

In poule A waren Jort en Rudmer de sterksten met 3 gewonnen partijen. Zij namen het in de finale op tegen Bauke Jetze en Jurre die ook al hun partijen wonnen in hun poule.

Jort en Rudmer waren met 5-3 de winnaars aan het einde van de middag.

Om de 3de prijs kaatsten Jorrit en Lieuwe tegen Laas en Melle. Daar bleken Jorrit en Lieuwe te sterk te zijn zij wonnen vrij eenvoudig.

UITSLAG

1ste prijs

Jort de Kroon Dronrijp[

Rudmer Faber Achlum

2de prijs

Bauke Jetze Kalsbeek Stiens

Jurre Dijkstra Menaam

3de prijs

Jorrit Bosch Arum

Lieuwe van der Kamp Nijland

 

Scheidsrechters bij deze partijen waren Harry van der Weerdt en Kees Tjeerdema

De prijzen werden aangeboden door Schildersbedrijf Rinia & van Uffelen.

De kransen werden aangeboden door PdV Koeltechniek

 

 

 

 

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top