Skip to content

Rovatech KNKB schoolmeisjes A/B1/B2 klasse

In de A klasse 2 poules met 8 parturen.

In Poule A waren Hendrika en Anna Lotte de sterksten door alle partijen te winnen. Om de derde mochten kaatsen Ilse en Fenna.

In Poule B met 3 gewonnen partijen Manouk en Jeldau naar de finale. Om de 3de prijs kaatsten Anniek en Rikst.

De finale werd super spannend Hendrika en Anna Lotte namen een voorsprong maar Manouk en Jeldau gingen met de krans naar huis.

Anniek en Rikst wonnen de 3de prijs door met 5-2 te winnen .

UITSLAG

1ste prijs

Manouk Scharringa Dronrijp

Jeldau Koopmans Lollum

2de prijs

Hendrika Stegenga Balk

Anna Lotte van Beem Dronrijp

3de prijs

Anniek Koopmans Witmarsum

Rikst Grijpstra Feinsum

 

In de B1 klasse 12 partuur maar na blessure en bijloten blijven er uiteindelijk 11 partuur op de lijst over.

De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Marit en Michelle tegen Maren en Sofie. Deze werd door Marit c.s. gewonnen met 5-3. In de finale namen zij het op tegen Froukje en Marit. Laatstgenoemden namen aan het eind van de middag de kransen mee naar huis.

In de herkansing de halve finale tussen Lotte-Ytsje en Amarens tegen Emma en Anke. Emma en Anke wonnen met 0-5 2/6. In de finale namen ze het op tegen Mariska en Elina en ook deze partij wonnen Emma en Anke.

UITSLAG

1ste prijs

Froukje Westgeest Witmarsum

Marit Steigenga Exmorra

2de prijs

Marit van der Meer Scharnegoutum

Michelle Sijtsma Wetzens

3de prijs

Marten de Vries Balk

Sofie Koops Makkum

1ste prijs herkansing

Emma Porte Oude Bildzijl

Anke Bruinsma Makkum

 

In de B2 klasse 2 poules met 3 parturen.

In poule A waren Elske en Anniek de sterksten zij wonnen beide partijen vrij gemakkelijk. Dus voor hen een plek in de finale.

In poule B waren Klaske en Mare oppermachtig dus ook voor hen de finale.

Het werd geen spannende finale want met 5-1 6/4 namen Klaske en Mare de kransen mee naar huis

UITSLAG

1ste prijs

Klaske Gaastra Kubaard

Mare Zijlstra Sexbierum

2de prijs

Elske Kroondijk Witmarsum

Anniek de Vries Oosterbierum

 

Scheidsrechters bij deze partijen waren Rudy Bruinsma en Harry van der Weerdt.

Prijzen werden aangeboden door RoVaTech en de kransen door Rinagro.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top