Skip to content

JKM & JWT Federatie Partij 18 mei
Onder fantastische weersomstandigheden starten we deze middag om 13.00 uur.
Het veld lag vol met perken (dank aan onze veldleggers) zodat we door konden kaatsen.

Bij de Welpenmeisjes 8 partuur op de lijst.
In de Winnaarsronde 2 halve finales. De 1ste halve finale ging tussen Maud & Jildou tegen Iris & Amy. Het werd een spannende partij die met 5-5 6/0 werd gewonnen door Maud & Jildou.
De 2de halve finale tussen Emma & Inez tegen Sanne & Demi. Laatstgenoemden wonnen met 4-5 2/6.
In de finale waren het Sanne & Demi die de sterksten waren deze middag en zij namen na hun overwinning de kransen mee naar huis.
In de Verliezersronde de finale tussen Manon & Brecht tegen Gabrielle & Lyanna. Het waren laatstgenoemden die de partij wonnen met 3-5 4/6.

UITSLAG WELPENMEISJES

1ste prijs Sanne & Demi Koopmans (Arum)

2de prijs Maud van der Wei (Witmarsum) & Jildou Visser (Piaam)

1ste prijs herk. Gabriella de Jong (Witmarsum) & Lyanna Elhorst.

Bij de Welpenjongens 6 partuur op de lijst. In de 1ste omloop spannende partijen met veel 5-5. De halve finales waren minder spannende partijen.
In de finale winnaarsronde namen  Niels & Jurn het op tegen Jort & Johan. Niels & Jurn waren deze dag het sterkste koppel zij wonnen met 5-0 6/2.
In de herkansing de finale tussen Danny & Ruben tegen Lennon & Fender. Ook hier geen spannende finale het werd 5-1 voor Lennon & Fender.

UITSLAG WELPENJONGENS

1ste prijs Niels van der Veen & Jurn Amels

2de prijs Jort Kronemeijer (Itens) & Johan Leijendekker (Witmarsum)

1ste prijs herk. Lennon Linnenbank & Fender Flisijn (Wommels)

Bij de Pupillenmeisjes ook 6 partuur op de lijst.
In de 1ste omloop eindigden alle partijen op 5-5 dus de parturen waren aan elkaar gewaagd.
De halve finale winnaars tussen Sanne & Benthe tegen Mare & Sanne werd met 5-4 beslist in het voor deel van Sanne c.s.
In de finale namen Sanne c.s. het op tegen Liv & Marin. Bij 5-2 6/6 werd deze strijd beslist in het voordeel Liv & Marin. En gingen zij met de krans om de nek naar huis.
In de herkansing de finale tussen Daniek & Yemmaya tegen Emma & Marit. Hier werd de strijd beslist met 5-3 6/4 van Daniek c.s.

UITSLAG PUPILLENMEISJES

1ste prijs Liv Koops & Marin Grondsma (Hommerts)

2de prijs Sanne van Dijk (Reduzum) & Benthe Jilderda (Boazum)

1ste prijs herk. Daniek Rinia (Arum) & Yemmaya Kharag-Ram (Nijland)

Bij de Pupillenjongens 9 parturen op de lijst. Er werd spannend en sportief gekaatst bij de jongens.
In de halve finale winnaars namen Dylano & Ids het op tegen Noud & Mees. De plaatselijke favorieten Noud & Mees moesten hierbij het onderspit delven.
In de finale namen Dylano & Ids  het op tegen Collin & Arjen. Er werd gestreden om ieder punt maar bij 4-5 6/6 waren het Dylano c.s. die met de krans huiswaarts gingen.
Bij de herkansing de finale tussen Egbert en Pier tegen Jens & Bouwe. Laatstgenoemden wonnen de halve finale dik maar konden het in de finale niet bolwerken tegen Egbert c.s.

UITSLAG PUPILLENJONGENS

1ste prijs Dylano van Coevorden(Witmarsum) & Ids Koopal (Witmarsum)

2de prijs Collin Terpstra (Witmarsum) & Arjen van der Meer (Mantgum)

3de prijs Noud Oostenveld & Mees Kalt

1ste prijs herk. Egbert Spoor (Witmarsum) & Pier van der Schaaf (Witmarsum)

2de prijs herk. Jens Boorsma (Bolsward) & Bouwe Postma (Wons)

Bij de Schoolmeisjes 5 partuur op de lijst. Hier kaatsten ze allemaal 2x met daarna de finale.
Marloes & Sybrich wonnen beide partijen en zo stonden zij al eerste in de finale.
Ilse & Froukje Patricia wonnen ook hun 2 partijen dus ook voor hen de finale.
In de finale waren het Ilse c.s. die het sterkst partuur waren deze dag op de lijst. Zij wonnen met 1-5.

UITSLAG SCHOOLMEISJES

1ste prijs Ilse Koopmans (Witmarsum) & Froukje Patricia Blanke (Bolsward)

2de prijs Marloes Koops & Sybrich Ouderkerken (Bolsward)

Bij de Schooljongens 7 parturen op de lijst. Ook hier werd spannend en (ook minder spannend) gekaatst. Twee halve finales met een hele spannende partij tussen Rick & Imme Klaas tegen Sem & Jetse. De strijd eindigde met 5-5 4/6 in het voordeel van Sem c.s. In de finale mochten Sem & Jetse het opnemen tegen Sem (uit Makkum) & Lars. Een mooie spannende finale die met 5-4 werd gewonnen door Sem & Lars. Sem (uit Makkum) kaatste de 1ste omloop met Alex de Boer die helaas geblesseerd uitviel.
Bij de herkansing de finale tussen Haye & Michael tegen Jan Willem & Watze Anne. Hier werd alles uit de kast gehaald door beide parturen maar bij 5-5 2/6 waren het laatstgenoemde die met de prijs naar huis gingen.

UITSLAG SCHOOLJONGENS

1ste prijs Sem Groen & Lars Haarsma (Scharnegoutum)

2de prijs Sem van der Wei (Witmarsum) & Jetse Visser (Piaam)

1ste prijs herk. Jan Willem Koopal (Witmarsum) & Watze Anne Postma (Waaxens)

Bij de Meisjes 4 kaatssters op de lijst en kon een ieder voor zichzelf de punten en krans binnenhalen.

Brecht, Lieke en Mare wonnen allemaal 1 partij en verloren 2 van hun partijen. De 2de prijs was voor Mare die net 1 eerst meer had als Lieke en Brecht.

Maar 1 duidelijke winnares met 3 gewonnen partijen was Sofie.

UITSLAG MEISJES

1ste prijs Sofie Koops

2de prijs Mare Dijkstra

Waar geen plaatsnaam bij staat zijn onze eigen jeugdleden van de KV.

Tenslotte bedanken wij onze sponsoren voor deze partij.

JKM (Jelle Koornstra), JWT Las- en fitbedrijf (Jacob van der Weerdt) en Ruwvoerhandel S.A de Vries.

Ook willen wij de scheidsrechters bedanken voor hun hulp. Bedankt Kees, Marcel, Mirjam, Anja, Rudy, Harry en Pieter een schouderklop voor jullie allemaal.

We kijken terug op een geslaagde middag en bedanken verder al onze vrijwilligers voor hun hulp om deze middag tot een geslaagd succes te maken.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top