Skip to content

Heren 1ste klas d.e.l. 31e Douwe Blanksma Partij

Er stonden 11 parturen op de lijst waar er vorig jaar maar 6 parturen waren. Top dat de kaatsers het veld in Makkum weer weten te vinden op de maandag.

De wedstrijd stond onder leiding van Sipke Hiemstra.

De weersomstandigheden waren prachtig dus het werd een mooie kaatsdag.

In de 2de omloop Auke, Jeroen en Jan Tymen tegen Marten A., Jorn Lars en Leon dit winnen Auke c.s. met 5-3 6/2

Thom, Hessel en Thomas nemen het op tegen Ingmar, Yoram en Hendrik dit werd 5-3 6/6 voor Thom c.s.

Jan Joh., Marten en Riemer tegen Jildert, Kees en Emiel dit werd gewonnen door Jan Joh. Met 5-3 6/4

De halve finale tussen Auke c.s. tegen Thom c.s.

Het partuur van Jan Joh. Komen met een staand nummer in de finale.

De halve finale tussen Auke c.s. tegen Thom c.s. Thom en maten pakken als eersten de 5 borden en met 5-3 6/2 voor hen een plek in de finale.

De finale tussen Jan Joh. tegen Thom. Het partuur van Jan Joh. namen een voorsprong van 3 schone eersten. En ook het 4de eerst is voor hun maar de 2 volgende eersten waren voor Thom en ook het 7 eerst voor hen. Het volgende eerst is voor Jan. Joh.

Bij 5-3 6/6 de winst voor Jan Johannes, Marten en Riemer

UITSLAG

1ste prijs

Jan Johannes van der Kamp Nijland

Marten Leijenaar Exmorra

Riemer Hoekstra (K) Ee

2de prijs

Thom Stellingwerf Makkum

Hessel Postma Winsum

Thomas Dijkstra Berltsum

3de prijs

Auke Boomsma Morra

Jeroen de Boer Leeuwarden

Jan Tymen Eisma Franeker

Prijzen aangeboden door Repko Sportprijzen (G. Blanksma)

Kransen aangeboden door Grietje Freitag

 

Dames 1ste klas d.e.l. Gebr. Hogeboom Partij

Bij de dames ook 11 parturen op de lijst.

De damespartij wordt geleid door S. Bergsma

In de 2de omloop Iris, Marsha en Hedwig tegen Wybrig, Andrea en Noa werd een simpele prooi voor het partuur  van Wybrig.

Romy, Mintje, en Larissa nemen het op tegen Anna, Corrie en Jenny hier bleek het partuur van Anna c.s. te sterk zij wonnen met 1-5 0/6

Roelie , Lotte en Rixt kaatsen tegen Iris, Inge en Eline  ook hier geen echte strijd met 5-0 6/6 de winst voor Roelie c.s. Roelie en maten staan nu met een staand nummer in de finale.

Het partuur van Wybrig kaatste in de halve finale tegen het partuur van Anna dit wonnen laatstgenoemden met 2-5 4/6 en dus de finale voor hun.

De  finale tussen Roelie en Anna namen Anna een voorsprong van 4-2. Het volgende eerst was voor Roelie. Maar het partuur van Anna pakte daarna de 5 eersten. Maar Roelie pakten het 9de eerst. Maar het zijn Anna, Corrie en Jenny die met 4-5 2/6 de winst pakten . Zij kregen dan ook aan het einde van de middag de kransen omgehangen door de voorzitter.

UITSLAG

1ste prijs

Anna Ennema Sexbierum

Corrie Kroondijk Easterein

Jenny Terpstra( K) Mantgum

2de prijs

Roelie Kroondijk Easterein

Lotte Delgrosso Marssum

Rixt Wijnia Wommels

3de prijs

Wybrig Bakker Wageningen

Andrea Kroes Groningen

Noa Elzinga Bolsward

Prijzen aangeboden door Gebr. Hogeboom staalconstructiebedrijf

Kransen aangeboden door VanNuyen Hoeden

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top