Skip to content

De Zilveren Zwaan Partij

Op de lijst 36 parturen vandaag. Er stond een aardig windje maar ook de zon liet zich regelmatig zien.

De wedstrijd stond onder leiding van C. Anema en F. v.d. Veen.

In de 1ste omloop een spannende partij met alles aan de hang tussen Marssum en Harlingen welke Marssum wint.

In de 2de omloop 2 kans hebbende parturen tegen elkaar nl Dronrijp 1 tegen Raerd welke Dronrijp wint met 5-3 6/2.

Ook een pot met alles aan de hang tussen Winsum e Leeuwarden wat Leeuwarden wint.

In de 3de omloop Dronrijp 1 tegen Sexbierum het werd niet echt een partij. Sexbierum was deze dag te sterk en wonnen met 2-5 2/6.

St. Anna 1 tegen Leeuwarden hier nam Leeuwarden de voorsprong maar St. Anna bleef knokken en kwamen terug tot 5-5 en het werd zelfs alles aan de hang. En de winst voor Leeuwarden.

Morra tegen Peins hier bleek Peins te sterk en zij wonnen met 2-5 6/6

Baard tegen Makkum 1 een spannende strijd waar Baard steeds de voorsprong had en als eerste de 5 eersten. Makkum kwam weer gelijk en bij 5-5 en met zitballen en een bovenslag de winst voor Makkum. Zij hebben nu een staand nummer.

Reduzum met een staand nummer naar de 4de omloop waar ze het op nemen tegen Sexbierum. Sexbierum nam een ruime voorsprong maar Reduzum knokt zich terug tot 5-2 6/4 en mochten zich tevreden stellen met een mooie 4de prijs.

In de 4de omloop Leeuwarden tegen Peins . het was Leeuwarden dat veel te sterk was ze wonnen met 5-0 6/0.

De halve finale tussen Makkum en Sexbierum was in het begin een prooi voor Sexbierum maar Makkum knokte zich voor thuispubliek weer terug in de strijd. Maar moesten hun meerdere erkennen in Sexbierum die de partij wonnen met 4-5 0/6.

De finale ging tussen Leeuwarden en Sexbierum was het Leeuwarden die als eersten die 5 eersten pakten en het leek of Sexbierum uitgekaatst waren maar ze kregen ineens lukte het wel weer.

Maar met 5-4 6/4 was het toch Leeuwarden dat met kransen huiswaarts rijden.

UITSLAG

1ste prijs

Leeuwarden Harmen Zuidema, Redmer Lars v.d. Kooi en Otte Algra

2de prijs

Sexbierum-Pietersbierum Remco Post, Rindert Zijlstra en Nick v.d. Walt

3de prijs

Makkum Clive v.d. Weerdt, Leon Smink en Luuk Zwaagstra

4de prijs

Reduzum Symen Miedema, Thijs van Dijk en Lars Tijssen

4de prijs

Peins Wiebe van Wier, Erwin Vos en Sietse Brouwer

Prijzen aangeboden door Café-Restaurant De Zwaan, Theo en Jorn Adema Systeemafbouw,

Hiemstra afbouw, Veehandel Rinke de Boer, Montage-en Klussenbedrijf Bonthuis en ECO Fryslânhûs.

Kransen aangeboden door Fysiotherapie yn’e Fûke

 

FOOX Bergsma Franeker Jongens d.e.l.

Net als andere jaren weer vele afmeldingen om mee te doen aan de  opstap bij de afdelingsparturen.

Er waren zelf parturen die hun compleet afmelden voor de opstap.

Voor verenigingen die deze wedstrijden organiseren een kwalijke zaak en moeten de kaatsers zich eens achter de oren krabben.

Er bleven in totaal 14 parturen over.

In de halve finale met een staand  partuur  Karst Hoekstra, Jaimy Koel en Rick van der Weerdt. Zij nemen het op tegen partuur Pieter den Breejen, Mathijs Buma en Hessel Jonker. Eerstgenoemden winnen met 5-4 6/6 en dus een plek in de finale.

Partuur  Daan Harkema, Monse Hansma en Tymen Bijlsma nemen het in de halve finale op tegen Silvan Elzinga, Sem Groen en Edwin Arjen Yska. Laatstgenoemden winnen dit met 4-5 2/6

De finale tussen Partuur Karst Hoekstra tegen partuur Silvan Elzinga. Het partuur van Karst nam een riante voorsprong maar de tegenstander gaf niet op en knokte punt voor  punt zich terug in de partij. Maar bij 5-2 6/4 waren het Karst, Jaimy en Rick die de kransen mee naar huis namen.

UITSLAG

1ste prijs

Karst Hoekstra

Jaimy Koel Harlingen

Rick v.d. Weerdt Makkum

2de prijs

Silvan Elzinga Bolsward

Sem Groen Makkum

Edwin Arjen Yska Bolsward

3de prijs

Pieter den Breejen Arum

Mathijs Buma Arum

Hessel Jonker Mantgum

3de prijs

Daan Harkema Grou

Monse Hansma Spannum

Tymen Bijlsma Bolsward

 

Prijzen aangeboden door FOOX Bergsma Franeker, Pand 1738 Food/Bar, Hiemstra afbouw, Veehandel Rinke de Boer, Montage-en Klussenbedrijf Bonthuis en ECO Fryslânhûs.

Kransen aangeboden door Fysiotherapie yn’e Fûke

 

 

 

 

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top