Skip to content

Dames en Heren hoofdklasse 15 juli

Dames HP & CO Makkum Partij V.F.

Er werd vandaag in 2 poules gekaatst met 3 partuur bij de dames.

De wedstrijd stond onder leiding van E. Van Wier.

Het partuur van Ilse Tuinenga won met 5-2 6/0 van partuur Anna Ennema.

Partuur Anna Ennema nam het op tegen Amarins de Groot c.s. Anna en maten namen een ruime voorsprong maar het partuur van Amarins knokte zich terug naar 5-5 en in het laatste eerst pakten Amarins de winst met 2/6.

De laatste partij tussen Ilse en Amarins vochten voor een plek in de finale. Het partuur van Ilse c.s. bleken te sterk en wonnen met 5-5 6/4.

Het partuur van Iris Veltman won met 5-6 6/4 van Aletta van Popta. Aletta c.s. namen het daarna op tegen partuur Annet de Haan. Een spannende partij met alles aan de hang en de winst voor Annet de Haan.

Partuur Iris tegen Annet kaatsten ook voor een plek in de finale. Ook dit was een snelle partij die met 0-5 6/6 werd gewonnen door Annet en maten.

De finale gaat tussen Ilse, Anne en Marrit tegen Annet, Louise en Sjanet. Tot 2-2 werden de eersten om en om verkaatst. Daarna namen Ilse c.s. een voorsprong van 4-2 en met  5-2 en 6/6 de winst voor Ilse c.s.

Prijzen aangeboden door HP & Co Makkum

Kransen aangeboden door Keurmeesterkorps Yn’e Bocht.

Koninginneprijs aangeboden door Zwaagstra Metselwerken.

 

UITSLAG

1ste prijs

Ilse Tuinenga(K)      Franeker

Anne Monfils           Rotterdam

Marrit Zeinstra        Leeuwarden

2de prijs

Annet de haan        St. Annaparochie

Louise Krol               Ee

Sjanet Wijnia           Wommels

 

Heren De Vries Scheepsbouw Makkum Partij d.e.l.

Bij de Heren 10 parturen op de lijst. De partij stond o.l.v. H. Tolsma

Beide keurmeesterkorpsen kwamen om 10.45 uur het veld op na hun gezamenlijke ontbijt.

In de 1ste omloop een spannende partij met alles aan de hang tussen Tjisse, Steven en Rick tegen Rommelt, Pieter Jan en Erwin waarbij de winst voor Tjisse c.s.

In de 2de omloop Menno, Jorn Lars en Pieter Jan tegen Bauke, Renze en Hans. Eerstgenoemden wonnen met 5-4 6/2 en veroverden zij een plek in de halve finale.

Gert-Anne, Gabe-Jan en Kevin Jordi tegen Tjisse, Steven en Rick een gelijk opgaande strijd die met 5-5 6/4 gewonnen door Gert-Anne en maten. Zij komen met een staand nummer in de finale.

Met een staand nummer partuur Marten, Hessel en Erwin die de geblesseerde Patrick verving een plek in de halve finale. Hier nemen zij het op tegen Menno, Jorn Lars en Pieter Jan.

Marten c.s. pakken een snelle voorsprong en met 5-2 6/2 de winst voor hen.

De finale tussen Gert-Anne, Gabe-Jan en Kevin Jordi tegen Marten, Hessel en Patrick.

Even na 4 uur los met de finale bij de Heren. Het partuur van Gert-Anne is  te sterk en winnen met

5-1 6/6

Prijzen aangeboden door de Vries Scheepsbouw Makkum

Kransen aangeboden door Keurmeesterkorps Yn’e Bocht.

Koningsprijs aangeboden door Zwaagstra Metselwerken.

 

UITSLAG

1ste prijs

Gert-Anne van der Bos(K)   Mantgum

Gabe-Jan van Popta            Lollum

Kevin Jordi Hiemstra          Leeuwarden

2de prijs

Marten Bergsma              Minnertsga

Hessel Postma                  Winsum

Erwin Zijlstra                     Easterlittens

3de prijs

Menno van Zwieten         Heerenveen

Jorn Lars van Beem          Dronrijp

Pieter Jan Leijenaar          Exmorra

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top