Skip to content
Ondanks de Makkumer Merke waren er ook nog kinderen weg te Regio- en KNKB kaatsen.
Hier de prijswinnaars van afgelopen weekend.
Vrijdagmiddag Regiowedstrijd in Balk.
Welpenmeisjes
1e prijs voor Lizz Groen
Welpenjongens
2e prijs Lennon Linnenbank
Schooljongens
1e prijs Rick van der Weerdt
2e prijs Klaas Dijkstra
Vrijdagmiddag de takomst partij in Sexbierum
3e prijs Clive van der Weerdt
Pupillenmeisjes KNKB in Scharnegoutum
1e prijs Liv Koops
3e prijs Jetske Elgersma
Schoolmeisjes KNKB in Blija
2e prijs Sofie Koops
1e prijs herkansing Anke Bruinsma
Jongens afd. en d.e.l. in Makkum
1e prijs d.e.l. Rick Van der Weerdt
2e prijs d.e.l. Sem Groen
3e prijs afd. Makkum: Clive van der Weerdt, Leon Smink en Luuk Zwaagstra

!

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top