Skip to content

Ja onder niet al te warme omstandigheden starten we om 9.00 uur met de grote Merkepartij.

Bij de Dames B klasse 11 parturen op de lijst. Er werd zeer sportief gekaatst onder leiding van Rina, Geeske en Pietsy. De halve finale ging tussen Willy, Anja en Boukje tegen Mirjam, Amber en Zoë. Dit werd een prachtige spannende strijd met goed op-en uitslagwerk Bij 5-5 6/4 de winst voor Willy en maten. In de finale nemen Willy en maten het op tegen Vollie, Mare en Sytske. Laatstgenoemden waren oppermachtig en wonnen de finale vrij eenvoudig met 5-0 6/2.

1ste prijs Vollie Oostenveld, Mare Dijkstra (K) en Sytske van Klink

2de prijs Willy van der Velde, Anja Oostenveld en Boukje van der Werf

3de prijs Mirjam Oostenveld, Amber Nauta en Zoë Adema.

Bij de Dames A klasse 3 parturen op de lijst. Larissa & Riki namen het op tegen Anouk & Boukje. Larissa & Riki wonnen deze partij met 5-4 6/4. Daarna namen Larissa & Riki het op tegen Ilse & Indy ook dit wonnen Larissa & Riki. Anouk was geblesseerd dus kon haar 2de partij niet kaatsen.

1ste prijs Larissa Smink(K) en Riki Koops

Bij de Heren 45+ B 6 parturen op de lijst. Jan, Sjirk en Wim nemen het in de halve finale op tegen Thijs ,Tijmen(ingevallen voor Jan Hidde Koornstra) en Klaas. Dit werd met 5-2 6/4 gewonnen door Thijs c.s.. In de finale mochten zij toen aantreden tegen Germ, Berrie en Dick. Een spannende partij die met 5-5 2/6 werd beslist in het voordeel van Thijs c.s.

1ste prijs Thijs Houtsma (K), Tijmen van Dijk en Klaas Veslinga

Heren 45+ A 4 parturen op de lijst dus poulekaatsen. Sander, Ulke en Jasper verloren hun 1ste partij vrij kansloos maar de 2de partij wonnen ze dik. Ook de laatste partij werd gemakkelijk gewonnen door hen. In totaal voor hen 14 eersten. Harry, Sietse en Leo begonnen met een winst, daarna verloren ze hun 2de partij maar de 3de werd weer gewonnen. Zij hadden een totaal van 15 eersten dus voor hen de 2de prijs. Jan Ruurd , Gerard en Simon behaalden 18 eersten dus voor hen de kransen.

1ste prijs Jan Ruurd Amels (K), Gerard Roorda en Simon J. de Witte

2de prijs Harry van der Weerdt, Sietse Lenters en Leo Nauta.

Bij de Heren B klasse 16 parturen op de lijst. In de halve finale Tom, Sjouke en Geert tegen Bauke, Jacob en Roy eindstand 5-2 6/4. De andere halve finale Rienk, Simon en Abe tegen Niels, Jeroen en Broer Sjoerd eindstand 5-3 6/2. De finale ging heel lang gelijk op maar bij 5-4 6/4 waren de kransen voor Tom, Sjouke en Geert

1ste prijs Tom Algera (K),Sjouke Politiek en Geert Melchers

2de prijs Rienk Veldman, Simon de Jong en Abe Reinsma

3de prijs Bauke Hiemstra, Jacob Bosma en Roy Linnebank

3de prijs Niels Roorda, Jeroen Adema en Broer Sjoerd de Boer.

Bij de Heren A klasse 4 parturen. Michiel, Emiel en Jorn wonnen 1 partij net als Thom, Jouke en Hendrik. Jelle, Klaas en Klaas Pier wonnen hun eerste 2 partijen maar verloren de 3de partij. Clive, Hyltje en Jan wonnen ook 2 partijen maar hadden 1 eerst meer als Jellec.s. dus voor hen de kransen.

1ste prijs Clive van der Weerdt (K), Hyltje Bosma en Jan Hiemstra

2de prijs Jelle Attema, Klaas Bosma en Klaas Pier Folkertsma

De verste bovenslag bij de dames was voor Larissa Smink en bij de Heren A Klaas Pier Folkertsma bij de Heren B Rienk Veldman.

Scheidsrechters bij de Heren waren Andries en Alex die een top debuut maakte als scheids.

Wij hadden als KV deze Merke ook een PILOT namelijk de Hardcups. Deze is succesvol verlopen alleen op de zaterdagavond zijn er vele moedwillig vernield. Erg jammer…..

Er werd nog 1 iemand in het zonnetje (krans Gezet namelijk Jacob van der Weerdt. Hij draait al enkele jaren de kantine op woensdag. Bij iedere partij doet hij het licht uit. Is al jarenlang bestuurslid en zit al jaren in de tentcommissie. Dit is wel een vernoeming (krans ) waard.

De voorzitters bedankten de Veldlegcommissie, De Tentcommissie , Cees Jaspers, Fam. van Kammen, De Viskraam, keurmeesterkorpsen, al onze merke sponsoren. Een speciaal bedankje voor Stien die elke dag als 1ste op het veld is en zorgt dat een ieder met koffie kan beginnen. Annika die zorgde dat de toiletten spik en span waren. En Yvonne werd bedankt voor haar inzet voor de tentcommissie de afgelopen jaren.

Helaas geen bus maar een prachtige Merke hebben we gehad . Tot de volgende Merke

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top