Skip to content

Schilders- en afwerkingsbedrijf Gebr. Smink Partij

D.E.L. Heren Junioren

Bij de Heren helaas 3 afzeggingen dus bleef de teller staan op 11 partuur.

KV Makkum had de primeur om met het experiment dat er geen 4 maar 3 winstpunten te verspelen zijn in 1 eerst.

Vooraf aan de partij nam Karel Nijman het woord om het experiment  uit leggen aan de kaatsers.

De 1ste partij was binnen een half uur uit.

In de 1ste omloop 1  spannende partij tussen Jarno Feenstra, Rink Sterk en Leon Wijning tegen Redmer Zaagemans, Jari Visser en Gjalt Sjirk de Groot. Jarno c.s. namen riant de leiding maar de tegenstanders kwamen sterk terug. Bij 5-5 4/2 waren het Jarno en maten die wonnen.

In de halve finale kaatsen Rutger Torensma, Hessel Postma en Jurrit Osinga tegen Jarno Feenstra, Rink Sterk en Leon Wijning.

Met een staand nummer komen Germ Epema, Marten Leijenaar en Jelle Cnossen in de finale. Daar nemen ze het op tegen Rutger c.s. die de halve finale wisten te winnen met 5-2 4/4.

De finale ging in het begin gelijk op maar bij 3-3 stoomde het partuur van Rutger door naar 5-3 en bij 5-3 4/4 nemen zij de krans mee naar huis.

Scheidsrechter bij deze partij was  Henk Hellinga.

 

 

UITSLAG

1ste prijs partuur

Rutger Torensma Oosternijkerk

Hessel Postma Winsum

Jurrit Osinga Ingelum

2de prijs partuur

Germ Epema Arum

Marten Leijenaar Exmorra

Jelle Cnossen Bolsward

3de prijs partuur 3

Jarno Feenstra Exmorra

Rink Sterk St. Annaparochie

Leon Wijning St. Annaparochie

 

 

 

 

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@kv-makkum.nl

Opgave wedstrijden

Opgave ledenpartijen kan via secretariaat@kv-makkum.nl

Back To Top